Dane EK modułowego:
Kod:
M_U009
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy informatyczne w produkcji
Efekt kształcenia:
Zna narzędzie administracji procesami archiwizacji danych systemu. Potrafi planować zadania archiwizacji oraz analizować statystyki archiwizacji danych.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U13
    potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją