Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka kierunkowa
Efekt kształcenia:
Ma umiejętność samokształcenia się, między innymi w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
  • ET2A_U06
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego;
  • ES2A_U06
    uses technical English sufficiently to communicate, reading comprehension professional literature, preparations and presents a short presentation of the research or development project realization