Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka kierunkowa
Efekt kształcenia:
Potrafi właściwie wykorzystać modele matematyczne, symulacyjne i empiryczne do analizy i oceny postawionych problemów inżynierskich
Powiązania z EKK:
  • ET2A_U07
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy i projektowania elementów i układów elektronicznych oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych;
  • ES2A_U07
    uses the well-known methods and mathematical models — if necessary, modifying them accordingly — for analysis and design of elements and electronic circuits and systems and telecommunications networks