Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Elementy konstrukcji kompilatorów
Efekt kształcenia:
Potrafi zbudować kompilator/translator, w tym moduł analizatora składniowego
Powiązania z EKK:
 • AR2A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
 • AR2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • AR2A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
 • AR2A_U06
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy działania i projektowania elementów, układów i systemów sterowania, monitorowania i nadzoru oraz zarządzania przebiegiem procesów przemysłowych.
 • AR2A_U16
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)