Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Elementy konstrukcji kompilatorów
Efekt kształcenia:
Zna znaczenie języków formalnych i naturalnych we współczesnej rzeczywistości
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, DTR sprzętu, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
  • AR2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie