Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku
Efekt kształcenia:
Ma lepsze możliwości poznania i rozumienia wielokulturowości współczesnego świata
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
  • ES1A_K02
    sees the importance and understands the nontechnical aspects and implications of the engineering activities, including its impact on the environment, knows the responsibility of taken decisions;