Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia kierowania i organizacji
Efekt kształcenia:
Student nabywa umiejętności zarządzania swoimi kompetencjami twardymi – wiedzą zawodową na potrzeby projektowania i realizacji zadań zawodowych – indywidualnych i zespołowych oraz w roli podwładnego lub na poziomie kadry kierowniczej. Znaczącą umiejętnością kształtowaną w trakcie realizacji przedmiotu jest kwalifikacja do zarządzania zespołem, radzenia sobie typowymi i nietypowymi zadaniami organizacyjnymi, działanie pod presją czasu, asertywność, umiejętność delegowania zadań, zarządzania czasem, motywowanie i negocjowanie.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
  • ES1A_U02
    works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;