Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia kierowania i organizacji
Efekt kształcenia:
Student w trakcie realizowanego kursu uczy się odpowiedzialności edukacyjnej. Student wdraża się do samokształcenia, wzmacniania swoich kompetencji, co pozwala mu na wyrównywaniu szans na rynku pracy.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ES1A_U06
    has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;