Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Laboratorium specjalizacyjne
Efekt kształcenia:
Ma poszerzoną wiedzę w wybranym obszarze problemowym automatyki, robotyki, informatyki i obszarach pokrewnych
Powiązania z EKK:
 • AR2A_W01
  ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego
 • AR2A_W02
  ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie uporządkowaną wiedzę w zakresie projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych stosowanych na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania, w tym systemów bazodanowych i serwisów internetowych.
 • AR2A_W03
  ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanych zagadnień z robotyki
 • AR2A_W04
  Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania systemów sterowania
 • AR2A_W05
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania
 • AR2A_W06
  Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu badań operacyjnych
 • AR2A_W07
  Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu inżynierii wiedzy, sieci neuronowych i sztucznej inteligencji
 • AR2A_W08
  Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze
 • AR2A_W09
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie energii odnawialnych i ochrony środowiska
 • AR2A_W10
  Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i niezawodności elementów i systemów automatyki
 • AR2A_W11
  ma pogłębioną, uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanych zagadnień z optymalizacji ciągłej i dyskretnej
 • AR2A_W12
  Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu przetwarzania sygnałów np. wizyjnych, m. in. w zastosowaniach inżynierii biomedycznej
 • AR2A_W13
  ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki oraz informatyki.