Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Ma świadomość roli i znaczenia stałego pogłębiania i poszerzania wiedzy zawodowej
Powiązania z EKK:
  • AR2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
  • AR2A_K02
    rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera-automatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia