Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy i sieci kolejkowe
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie pojęcia związane z teorią kolejek
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W06
    Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu badań operacyjnych