Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Inteligencja biznesowa - hurtownie danych
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę na temat rodzajów systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W14
    Ma wiedzę z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych, w tym wiedzę w zakresie modeli matematycznych i algorytmów rozwiązywania problemów zarządzania i sterowania oraz metodologii rozwoju systemów informatycznych. Rozumie role i zna przeznaczenie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem
  • AR2A_W15
    Ma wiedzę z zakresu tworzenia i rozbudowy systemów informatycznych, w tym technik i narzędzi informatycznych służących do tworzenia systemów bazodanowych i serwisów internetowych