Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inteligencja biznesowa - hurtownie danych
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i zbudować kostkę OLAP w wybranym narzędziu do hurtowni danych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją