Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Inteligencja biznesowa - hurtownie danych
Efekt kształcenia:
Student umie wykonywać podstawowe operacje na kostce danych
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją