Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Prognozowanie rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe modele rynków finansowych i rozumie ich związek z prognozowaniem
Powiązania z EKK:
 • AR1A_W04
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej, w tym wiedzę niezbędną do i analizy podstawowych własności systemów dynamicznych oraz syntezy układów sterowania.
 • AR1A_W13
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod modelowania i identyfikacji parametrów systemów dynamicznych, zarówno technicznych, jak i biologicznych.
 • AR1A_W23
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • AR1A_W25
  Ma wiedzę z zakresu metod projektowania i tworzenia oprogramowania symulacyjnego procesów dyskretnych, w szczególności produkcyjnych oraz przeprowadzania eksperymentów symulacji systemów dyskretnych; zna przynajmniej jeden język symulacji dyskretnej .
 • AR2A_W08
  Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze