Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Prognozowanie rynków finansowych
Efekt kształcenia:
Potrafi poprawnie przygotować dokumentację wykonanych zadań ćwiczeniowych oraz zaprogramować rozwiązanie zadanego problemu Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć)
Powiązania z EKK:
 • AR1A_W04
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sterowania i techniki regulacji automatycznej, w tym wiedzę niezbędną do i analizy podstawowych własności systemów dynamicznych oraz syntezy układów sterowania.
 • AR1A_W13
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod modelowania i identyfikacji parametrów systemów dynamicznych, zarówno technicznych, jak i biologicznych.
 • AR1A_W23
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
 • AR1A_W25
  Ma wiedzę z zakresu metod projektowania i tworzenia oprogramowania symulacyjnego procesów dyskretnych, w szczególności produkcyjnych oraz przeprowadzania eksperymentów symulacji systemów dyskretnych; zna przynajmniej jeden język symulacji dyskretnej .
 • AR2A_W08
  Ma szczegółową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania, marketingu i ekonomii oraz narzędzi informatycznych stosowanych w tym obszarze