Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Środowiska projektowe systemów pomiarowo-sterujących
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę o rozwiązaniach technicznych umożliwiających akwizycję sygnałów ze sterowanego obiektu oraz generowanie sterowań
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W01
    ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sterowania, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia działania złożonych systemów sterowania, w tym systemów sterowania inteligentnego i optymalnego
  • AR2A_W04
    Ma pogłębioną i uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania systemów sterowania