Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Środowiska projektowe systemów pomiarowo-sterujących
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować aplikację sterującą rzeczywistym obiektem przemysłowym
Powiązania z EKK:
 • AR2A_U02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
 • AR2A_U07
  Potrafi skonstruować i zaprogramować złożony cyfrowy układ elektroniczny dedykowany do sterowania, nadzoru lub diagnostyki
 • AR2A_U11
  potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego, hierarchicznego systemu sterowania dla rzeczywistego obiektu lub linii technologicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak np. oddziaływanie na środowisko
 • AR2A_U16
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem układów i systemów automatyki — integrować wiedzę z dziedziny automatyki, elektroniki, informatyki, badań operacyjnych i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
 • AR2A_U18
  potrafi zaproponować ulepszenia i modyfikacje istniejących rozwiązań układów i systemów sterowania, monitorowania i diagnostyki
 • AR2A_U19
  potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie automatyki, metrologii, i informatyki w realizacji systemów sterowania, monitorowania i nadzoru procesów przemysłowych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym