Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie aplikacji internetowych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady optymalizacji systemów działających w Sieci pod kątem skalowalności oraz techniki do tego stosowane.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W06
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów.
  • IN1A_W07
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika.