Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie aplikacji internetowych
Efekt kształcenia:
Potrafi zainstalować i skonfigurować wybrane produkty z zakresu technologii internetowych.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W07
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika.
  • IN1A_W08
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa.
  • IN1A_W09
    Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych.