Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza matematyczna 1
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe definicje i własności funkcji oraz ciągów ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia zbieżności
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej i stosowanej.