Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Analiza matematyczna 1
Efekt kształcenia:
Ma świadomość kultury matematycznej; pdejmuje starania, aby przekazywać wiedzę w sposób powszechnie zrozumiały
Powiązania z EKK:
  • IN1A_K05
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć informatyki, wagi profesjonalnego zachowania i przestrzegania zasad etyki zawodowej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.