Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Wprowadzenie do telekomunikacji
Efekt kształcenia:
Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W08
    ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
  • ES1A_W08
    owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);