Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do telekomunikacji
Efekt kształcenia:
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U06
    ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ES1A_U06
    has the ability to self-development, among others. in order to raise the professional competence;