Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wprowadzenie do telekomunikacji
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać odpowiednie techniki kodowania, kompresji i szyfrowania stosowne do danego systemu transmisji danych lub sieci telekomunikacyjnej.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U13
    potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk ruchowych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących, elementy tworzące sieci telekomunikacyjne; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;
  • ES1A_U13
    plans and does simulations and measurements of the network traffic; extracts the basic parameters characterizing the elements constituting telecommunications networks; produces results in a numerical and a graphic forms, draws appropriate conclusions;