Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Laboratorium projektowe
Efekt kształcenia:
potrafi zaprojektować urządzenie i program komputerowy rozwiązujący problem inżynierski
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U10
  potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do symulacji, projektowania i weryfikacji elementów i układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych;
 • ET1A_U24
  potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących;
 • ET1A_U27
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
 • ES1A_U10
  uses properly-chosen computer-aided environments, simulators and other CAD tools for simulation, design and verification of components and electronic systems, network protocols, databases, simple electronic s and telecommunications system;
 • ES1A_U24
  formulates the algorithms, uses the programming high and low level languages, uses relevant tools to develop computer programs that control electronic system and equipment, programs microcontrollers and microprocessor;
 • ES1A_U27
  evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;