Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania
Efekt kształcenia:
Znajomść podstawowych metodyk wytwarzania oprogramowania.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_W14
    Ma wiedzę z zakresu projektowania, tworzenia i wdrażania systemów informatycznych, w tym wiedzę w zakresie modeli matematycznych i algorytmów rozwiązywania problemów zarządzania i sterowania oraz metodologii rozwoju systemów informatycznych. Rozumie role i zna przeznaczenie systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem
  • AR2A_W15
    Ma wiedzę z zakresu tworzenia i rozbudowy systemów informatycznych, w tym technik i narzędzi informatycznych służących do tworzenia systemów bazodanowych i serwisów internetowych