Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania
Efekt kształcenia:
Umiejętności dekompozycji procesu wytwarzania oprogramowania i modelowania w poszczególnych fazach.
Powiązania z EKK:
  • AR2A_U12
    potrafi projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania.
  • AR2A_U21
    Potrafi wykorzystać system informatyczny do wykonania zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem produkcją. Potrafi wykorzystać modele matematyczne i algorytmy do rozwiązywania zadań zarządzania i sterowania produkcją
  • AR2A_U22
    Posługuje się językiem angielskim lub innym używanym w komunikacji międzynarodowej, w stopniu wystarczającym do porozumiewania się w sprawach zawodowych, a także czytania ze zrozumieniem informacji technicznych i potrzebnych dokumentów oraz wygłoszeniem prezentacji