Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania
Efekt kształcenia:
Potrafi modelować artefakty oprogramowania z zastosowaniem języka UML
Powiązania z EKK:
 • AR2A_U10
  Potrafi wykorzystać metody sztucznej inteligencji do projektowania i realizacji systemów sterowania na różnych poziomach
 • AR2A_U11
  potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego, hierarchicznego systemu sterowania dla rzeczywistego obiektu lub linii technologicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak np. oddziaływanie na środowisko
 • AR2A_U12
  potrafi projektować systemy sterowania, monitorowania i regulacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania.
 • AR2A_U13
  potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.