Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania
Efekt kształcenia:
Potrafi efektywnie stosować wzorce projektowe w konstrukcji oprogramowania.
Powiązania z EKK:
 • AR2A_U06
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne — w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując — do analizy działania i projektowania elementów, układów i systemów sterowania, monitorowania i nadzoru oraz zarządzania przebiegiem procesów przemysłowych.
 • AR2A_U08
  potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe systemów sterowania, monitorowania i nadzoru ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, parametry działania, stopień nowoczesności, szybkość działania, poziom obsługi serwisowej, czasochłonność, koszt budowy i utrzymania w ruchu itp.)
 • AR2A_U11
  potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego, hierarchicznego systemu sterowania dla rzeczywistego obiektu lub linii technologicznej, z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej, oraz innych aspektów pozatechnicznych, takich jak np. oddziaływanie na środowisko
 • AR2A_U13
  potrafi projektować, realizować i testować układy i systemy informatyczne dedykowane do zastosowań na różnych poziomach hierarchicznych systemów sterowania i zarządzania z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania i narzędzi wspomagających tworzenie graficznych interfejsów użytkownika.