Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Analiza obwodów II
Efekt kształcenia:
Student zna metody matematyczne niezbędne do opisu i analizy działania obwodów elektrycznych przy pobudzeniu stało- i zmiennoprądowym
Powiązania z EKK:
  • EL1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, równania różniczkowe i podstawy probabilistyki, niezbędną do opisu i analizy obiektów i procesów technicznych, a w szczególności: obwodów elektrycznych oraz napędów i urządzeń elektrycznych, urządzeń, sieci i systemów elektroenergetycznych, układów automatyki i regulacji automatycznej, układów pomiarowych oraz algorytmów przetwarzania sygnałów
  • EL1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne; 3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) syntezy elementów, układów i systemów elektronicznych;