Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy kontrolno-pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie projektowanie systemów pomiarowych
Powiązania z EKK:
 • EL1A_W06
  ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania oraz stosowania technik komputerowych w działalności inżynierskiej
 • EL1A_W09
  ma podstawową wiedzę w zakresie struktury, działania oraz wykorzystania analogowych i cyfrowych elementów i układów elektronicznych oraz energoelektronicznych
 • EL1A_W12
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych
 • EL1A_W14
  ma podstawową wiedzę w zakresie wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, zna budowę i zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w elektroenergetyce
 • EL1A_W06
  ma elementarną wiedzę w zakresie teorii sterowania i automatyki
 • EL1A_W09
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów i usług, w tym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów elektronicznych
 • EL1A_W12
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • EL1A_W14
  zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;