Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy kontrolno-pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizacja systemów na bazie komputerowych kart pomiarowych, rozległych systemów pomiarowych budowanych w oparciu o sieci komputerowe, systemów pomiarowych na bazie magistrali GPIBbus (standard IEEE-488.1, 488.2)
Powiązania z EKK:
 • EL1A_W06
  ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania oraz stosowania technik komputerowych w działalności inżynierskiej
 • EL1A_W12
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstaw metrologii wielkości elektrycznych i wybranych wielkości nieelektrycznych
 • EL1A_W06
  ma elementarną wiedzę w zakresie teorii sterowania i automatyki
 • EL1A_W12
  ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;