Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Systemy kontrolno-pomiarowe
Efekt kształcenia:
Student ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
 • EL1A_U14
  potrafi analizować i oceniać działanie maszyn elektrycznych i napędów w stanach ustalonych i dynamicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
 • EL1A_U15
  potrafi analizować działanie prostych układów elektronicznych i energoelektronicznych, a także projektować takie układy
 • EL1A_U16
  potrafi dobrać, zaprogramować, uruchomić i przetestować układ mikroprocesorowy dla zastosowań przemysłowych
 • EL1A_U17
  potrafi projektować i dokonywać analizy i symulacji prostych układów regulacji automatycznej dla oceny ich działania w stanach ustalonych i dynamicznych
 • EL1A_U14
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • EL1A_U15
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • EL1A_U16
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
 • EL1A_U17
  ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;