Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 1
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność współpracy w zespole. Potrafi zmotywować siebie i zespół do osiągania wyznaczonych celów.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
  • EL1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • ME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania