Dane EK modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Wychowanie fizyczne 1
Efekt kształcenia:
Potrafi zorganizować pierwszą pomoc przedmedyczną i rozumie potrzebę jej udzielania.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_K04
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur;
  • EL1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • ME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania