Dane EK modułowego:
Kod:
M_K004
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Podstawy negocjacji
Efekt kształcenia:
Student rozumie istotę praw człowieka i przyjmuje postawę, która jest zgodna z ich ideą w podejmowaniu i przeprowadzaniu negocjacji.
Powiązania z EKK: