Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy komórkowe
Efekt kształcenia:
Zna architekturę i rozumie zasadę działania systemów komórkowych kolejnych generacji.
Powiązania z EKK:
 • TE1A_W04
  zna i rozumie zasady przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, techniki kodowania, modulacji i kryptografii;
 • TE1A_W06
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • TE1A_W07
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
 • TE1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu fal elektromagnetycznych i ich propagacji, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia optycznego, przewodowego i bezprzewodowego przesyłania informacji;
 • TE1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat technik łączności radiowej, systemów i sieci bezprzewodowych oraz technik i sieci światłowodowych;
 • TE1A_W13
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, i funkcje specyficzne dla każdej warstwy dla wybranych urządzeń sieciowych;
 • TE1A_W14
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu architektury komputerów, systemów operacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym prowadzenia symulacji i projektowania systemów i sieci teleinformatycznych;
 • TE1A_W15
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń;
 • TE1A_W17
  ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji przepływu informacji, obsługi i sterowania ruchem w sieciach teleinformatycznych;
 • TE1A_W18
  ma podstawową wiedzę z zakresu metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i urządzenia w sieciach teleinformatycznych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
 • TE1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych telekomunikacji, informatyki i elektroniki;
 • TE1A_W23
  ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w branży telekomunikacyjnej, informatycznej i elektronicznej;