Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika mikroprocesorowa 1
Efekt kształcenia:
Student rozumie działanie danego systemu mikroprocesorowego (aplikacji mikrokontrolera), dysponuje wiedzą dotyczącą działania jego poszczególnych komponentów.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W06
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury komputerów, systemów i sieci komputerowych, baz danych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do przetwarzania informacji, w tym symulacji i projektowania;
  • ES1A_W06
    possesses the ordered knowledge of computer architectures, systems, computer networks, databases, operating systems, necessary to install, operate and maintenance of equipment required for information processing, including simulation and design;