Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Efekt kształcenia:
student umie wyszukać dokumentację techniczną potrzebną do konfigurowania sieci
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;