Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Efekt kształcenia:
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych warstwy trzeciej
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W15
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu urządzeń wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych i optycznych, oraz uruchamiania, konfiguracji i utrzymania tych urządzeń;