Dane EK modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Efekt kształcenia:
student potrafi porównać rozwiązania sieciowe, obejmujące jedną domenę administracyjną, oparte na różnych protokołach doboru tras pod kątem ich skalowalności i czasu reakcji na zmiany
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U14
    potrafi porównać rozwiązania projektowe urządzeń teleinformatycznych i sieci telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne (pobór mocy, szybkość działania, koszt, niezawodność, topologia, przepustowość itp.);