Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać standard komunikacji międzyukładowej najwłaściwszy dla realizowanego zadania oraz zaplanować sposób adresowania i priorytetyzowania węzłów
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W12
  Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych.
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • EL1A_U20
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;