Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować oprogramowanie komunikacyjne dla wielomodułowego systemu wbudowanego, przetestować poprawność jego działania oraz wykryć i skorygować ewentualne błędy.
Powiązania z EKK:
 • IN1A_W12
  Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych.
 • EL1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • EL1A_U10
  potrafi sformułować specyfikację prostych systemów na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu;
 • EL1A_U18
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
 • EL1A_U20
  stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;