Dane EK modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W21
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;
 • ET1A_W24
  ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
 • ES1A_W21
  is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;
 • ES1A_W24
  has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;
 • EL1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;