Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Zna zestaw najważniejszych standardów komunikacji międzyukładowaj wykorzystywanych w systemach wbudowanych. Zna przeznaczenie i ograniczenia poszczególnych standardów komunikacyjnych.
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W12
    Ma podstawową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych.
  • EL1A_W17
    zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
  • EL1A_W18
    orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;