Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady działania wybranych protokołów komunikacji międzyukładowej. Rozumie metody wybieranie kierunku transmisji, adresowania węzłów oraz oznaczania rodzaju transmitowanych danych.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W16
  zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
 • ET1A_W17
  zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • ES1A_W16
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_W17
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • EL1A_W16
  zna podstawowe właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania i modulacji; rozumie opis sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości;
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;