Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Standardy komunikacji międzyukładowej w modułowych systemach wbudowanych
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady przechodzenia ze schematu koncepcyjnego urządzenia na jego schemat modułowy, a następnie na schemat elektryczny.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W17
  zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
 • ET1A_W18
  zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;
 • ES1A_W17
  knows and understands the methodology of designing analog and digital electronic circuits (also integrated ) and electronic systems, knows the hardware description languages and computing tools to design and simulate circuits and systems;
 • ES1A_W18
  knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;
 • EL1A_W17
  zna i rozumie warstwowy model budowy urządzeń sieci telekomunikacyjnych, a także funkcje specyficzne dla każdej warstwy;
 • EL1A_W18
  orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji;