Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę zakresu układów elektroniki samochodowej
Powiązania z EKK:
  • ET2A_W04
    ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie modelowania, symulacji i projektowania wybranych (w zależności od specjalności) układów, sieci lub systemów, np. analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, sieci teleinformatycznych lub systemów telekomunikacyjnych;
  • ES2A_W04
    has a detailed and ordered knowledge of modeling, simulation and design of selected (depending on the specialty) systems, networks or systems, for example. analog and digital electronic circuits, networks or telecommunications systems;