Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy elektroniczne pojazdów
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu systemów testowych dla elektroniki samochodowej
Powiązania z EKK:
  • ET2A_W10
    ma podstawową wiedzę na temat norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania urządzeń elektronicznych i elementów sieci telekomunikacyjnych;
  • ES2A_W10
    has a basic knowledge of the standards of reliability, diagnostic errors, methods of location of defects and testing of electronic devices and items of telecommunications networks